Metadata Specialist

Wageningen
0 other recent jobs
Created: May 17, 2012

Description

We hebben bij de Bibliotheek Wageningen UR een mooie vacature ter versterking van de innovatieve kracht van de organisatie op het gebied van Bibliotheek CMS en de daaraan ten grondslag liggende (meta)dataverwerkingsprocessen Zie: https://www20.i-grasp.com/fe/tpl_wageningen_ur_01.asp?newms=jj&id=44308&newlang=3

Wij zoeken

Over de organisatie
Bibliotheek Wageningen UR heeft als kerntaak het ondersteunen van de primaire processen onderzoek en onderwijs op het gebied van het beheren, ontsluiten en beschikbaar stellen van informatie. Ze doet dit door middel van het aanbieden van content via de Digital Library, het ontsluiten en beheren van de onderzoeksoutput (publicaties) van Wageningen UR door middel van een repository, het geven van onderwijs in Information Literacy, het analyseren van de internationale impact van het onderzoek en het aanbieden van informatierijke studieruimtes voor studenten. Daarnaast worden projecten en onderzoeksresultaten op het gebied van Voedsel en Groen via databases, weblogs en social media ontsloten voor het groene onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Bibliotheek Wageningen UR staat voor de taak om in een sterk veranderende omgeving het maximale te halen uit de mogelijkheden die de informatietechnologie biedt. Op korte termijn moeten er grote stappen worden gezet  op het gebied van de inrichting van de Digital Library (de website) en de ontsluiting van content (van primaire data t/m volledige publicaties) en de daaraan ten grondslag liggende  (meta)dataverwerkingsprocessen. De Digital Library moet met gebruikmaking van de nieuwste technologie het ‘search and find’ proces op een kwalitatief nog hoger niveau brengen en het tegelijkertijd intuïtief en eenvoudig houden. Het inzetten van Primo Central als Discovery Tool moet hierin als een tussenstap worden gezien. Voor ontsluiting van informatie voor de eigen achterban wordt gebruik gemaakt van de Wageningse Enterprise search architectuur. In de komende periode moet ontsluiting en metadatering zich ontwikkelen van een handmatig tot een vrijwel volledig geautomatiseerd proces aansluitend op ontwikkelingen in de Library Cloud.

Functie
Ter versterking van de innovatieve kracht van de organisatie zoekt Bibliotheek Wageningen UR een Metadata Specialist die op bovengenoemde terreinen een wezenlijke bijdrage kan leveren. Aanstelling zal plaatsvinden in de afdeling Digitaal Productiecentrum (DPC). De medewerker zal via projecten over de gehele breedte van de organisatie worden ingezet.


Wij vragen

Profiel

  • Academisch werk- en denkniveau
  • Heeft kennis van en ervaring met data, databases, repositories , catalogiseersystemen,  content management systemen, vocabulaires en metadata standaarden
  • Heeft belangstelling voor en kennis van ontwikkelingen op het terrein van indexering, metadatering, thesauri, ontologie, semantiek
  • Benadert de materie vanuit de content, het proces en de gebruiker
  • Heeft voldoende kennis van en interesse voor IT-aspecten om de dialoog met IT-consultants en applicatieontwikkelaars adequaat te kunnen voeren
  • Doorgrondt de ontwikkelingen in onderzoek en onderwijs die effect hebben op de taakinvulling van de Bibliotheek als content beheerder, zoals collaboratories, nano-publicaties, distance learning, social media, primaire data beheer
  • Heeft ervaring met het leiden en uitvoeren van projecten
  • De medewerker speelt een richtinggevende, stimulerende en inspirerende rol in de ontwikkeling van een content systeem dat klaar is voor de toekomst. We zoeken een analytische en overtuigende persoonlijkheid die uitstekend in staat is om de materie, opties en voorstellen helder uit te werken, te presenteren en te rapporteren.

Opdracht
Met de inzet van state-of-the-art meta data management systemen geeft u sturing aan de ontwikkeling en implementatie van een flexibel Content en Metadata Systeem  dat klaar is voor de toekomst. U zorgt ervoor dat op korte termijn wezenlijke keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot de verbeterde metadatering van de bibliotheek content en de integratie van deze content in de digital library webapplicaties en -omgeving .

Competenties
U bent een ondernemende, omgevingsbewuste en resultaatgerichte persoonlijkheid. U denkt en handelt klant- en oplossingsgericht. Samenwerken is een kernkwaliteit evenals het snel kunnen schakelen tussen (belangen van) verschillende partijen in een complexe werkomgeving. U bent proactief en enthousiast en weet uw ideeën op een innovatieve en creatieve wijze in de organisatie uit te dragen.


Last updated: Tuesday, February 28, 2017 23:47 UTC